1) KỸ NĂNG CẦM KÉO CẮT TÓC CƠ BẢN


_ Học nhận biết từng loại kéo và cách sử dụng
_ Kỹ năng quay kéo , thu kéo
_ Kỹ năng cắt bằng dao

2) TƯ THẾ ĐỨNG CẮT TÓC CƠ BẢN


3) HỌC CẮT TÓC  CƠ BẢN ( giáo trình Tony & Guy , Vidal Sassoon )

_ Cách sử dụng kéo cắt kết hợp các dụng cụ cắt tóc
_ Học cách phân chia khu đầu tạo điểm chuẩ thiết lập đường cắt đúng
_ Các góc độ mảng tóc
_ 4 kỹ thuật cắt tóc cơ bản
+ Kỹ thuật cắt cho tóc có độ dài bằng nhau ( One – Length cut )
+ Kỹ thuật cắt cho tóc có sự chuyển đổi từ từ , chênh lệch ýt ( Graduation cut )
+ Kỹ thuật cắt tóc tạo tầng lớp ( Layer cut )
+ Kỹ thuật cắt tóc cùng độ dài ( Same – length cut )
_ 7 phương pháp cắt tóc bằng kéo : cắt bấm , cắt tuốt , cắt thưa , cắt nhọn , cắt rìa , cắt tách , cắt tỉa