Nhuộm màu thời trang có lẽ là một trong những kỹ thuật khó nhất của khóa thiết kế tóc . Để có được mấu tóc đẹp thì người thợ phải có một kỹ năng tốt & những kiến thức sâu về màu nhuộm