1. DỤNG CỤ , KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA SẤY TÓC CHUÊN NGHIỆP

  • Dụng cụ : máy sấy , lô sấy , kẹp vịt , gôm tạo kiểu …
  • Kỹ năng : gồm 3 công đoạn chính là thổi , hút , định hình bằng tay để tạo ra kiểu mình mong muốn

    2) SẤY TÓC NÂNG CAO

Là kỹ thuật đỉnh cao tạo kiểu ko cần lô sấy sóng tóc vẫn bóng đẹp lung linh